Legislation code 01/2014/QĐ-UBND
Issuing date 07/01/2014
Published time 17/01/2014
Signer Lê Diễn
Subject Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Lĩnh vực khác
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 34
Tổng: 53.769.767