Legislation code 04/2016/QĐ-UBND
Issuing date 03/02/2016
Published time 13/02/2016
Signer Nguyễn Bốn
Subject Quyết định về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh đắk nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Xây dựng
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 52.257.525