Legislation code 18/2012/QĐ-UBND
Issuing date 21/09/2012
Published time 01/10/2012
Signer Lê Diễn
Subject Quyết định về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Nội vụ
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 21
Tổng: 53.745.767