Legislation code 29/2016/QĐ-UBND
Issuing date 30/09/2016
Published time 20/10/2016
Signer Nguyễn Bốn
Subject Quyết định về việc ban hành quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Văn hóa, Thể thao và Du lịch
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 53.728.699