Legislation code 04/2014/QĐ-UBND
Issuing date 20/01/2014
Published time 30/01/2014
Signer Chủ tịch UBND tỉnh Lê Diễn
Subject Quyết định về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổ chức phối hợp liên ngành
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Nội vụ
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 20
Tổng: 53.701.433