Legislation code 04/2018/QĐ-UBND
Issuing date 13/02/2018
Published time 01/03/2018
Signer Trương Thanh Tùng
Subject Ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Khoa học và Công nghệ
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 28
Tổng: 53.747.266