Legislation code 08/2018/QĐ-UBND
Issuing date 28/03/2018
Published time 10/04/2018
Signer Trần Xuân Hải
Subject Sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên hệ thống đường bộ địa phương tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Giao thông vận tải
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 53.440.143