Legislation code 15/2018/QĐ-UBND
Issuing date 23/05/2018
Published time 05/06/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Ban hành Quy định bảo hành công trình xây dựng đối với các dự án xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do UBND các cấp quyết định đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Xây dựng
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 26
Tổng: 53.915.319