Legislation code 16/2018/QĐ-UBND
Issuing date 23/05/2018
Published time 10/06/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Ban hành Quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Tài nguyên và Môi trường
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 53.724.998