Legislation code 19/2018/QĐ-UBND
Issuing date 29/08/2018
Published time 10/09/2018
Signer Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Văn hóa, Thể thao và Du lịch
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 53.728.617