Legislation code 22/2018/QĐ-UBND
Issuing date 20/09/2018
Published time 20/09/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp Phó của các đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Giao thông vận tải
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 35
Tổng: 52.570.989