Legislation code 23/2018/QĐ-UBND
Issuing date 05/10/2018
Published time 18/10/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Phân cấp thực hiện chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Lao động, Thương binh và Xã hội
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 26
Tổng: 52.600.091