Legislation code 24/2018/QĐ-UBND
Issuing date 19/10/2018
Published time 05/11/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Văn hóa
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 22
Tổng: 53.743.518