Legislation code 25/2018/QĐ-UBND
Issuing date 25/10/2018
Published time 07/11/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Ban hành Bảng giá nhà xây mới, tài sản vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Xây dựng
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 21
Tổng: 53.441.659