Legislation code 31/2018/QĐ-UBND
Issuing date 23/11/2018
Published time 05/12/2018
Signer Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ và đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ trong địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Nội vụ
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 26
Tổng: 53.724.209