Legislation code 30/2018/QĐ-UBND
Issuing date 21/11/2018
Published time 01/12/2018
Signer Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quy chế Giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Phí - Lệ phí
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 53.701.398