Legislation code 28/2018/QĐ-UBND
Issuing date 08/11/2018
Published time 15/11/2018
Signer Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Lĩnh vực khác
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 22
Tổng: 53.701.598