Legislation code 29/2018/QĐ-UBND
Issuing date 08/11/2018
Published time 15/11/2018
Signer Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Ban hành Bộ đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Tài nguyên và Môi trường
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 21
Tổng: 53.376.896