Legislation code 37/2018/QĐ-UBND
Issuing date 14/12/2018
Published time 01/01/2019
Signer Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quyết định ban hành quy định quản lý Nhà nước việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Khoa học và Công nghệ
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 32
Tổng: 50.785.192