Legislation code 32/2018/QĐ-UBND
Issuing date 27/11/2018
Published time 01/01/2019
Signer Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quyết định bãi bỏ Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 07/5/2010 của UBND tỉnh Đắk Nông về quy định một số điểm trong tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Lao động, Thương binh và Xã hội
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 52.599.373