Legislation code 36/2018/QĐ-UBND
Issuing date 07/12/2018
Published time 20/12/2018
Signer Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Subject Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Kế hoạch đầu tư
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 28
Tổng: 51.899.706