Legislation code 17/2018/QĐ-UBND
Issuing date 24/08/2018
Published time 05/09/2018
Signer Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Lĩnh vực khác
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 53.701.617