Legislation code 30/2018/NQ-HĐND
Issuing date 14/12/2018
Published time 26/12/2018
Signer Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
Subject Nghị quyết về việc đặt tên đường đô thị: Thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Lĩnh vực khác
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 26
Tổng: 50.465.194