Legislation code 39/2018/QĐ-UBND
Issuing date 27/12/2018
Published time 07/01/2019
Signer Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Tài nguyên và Môi trường
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 50.465.216