Legislation code 01/2019/QĐ-UBND
Issuing date 10/01/2019
Published time 20/01/2019
Signer Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các đơn vị thuộc Ban Dân tộc tỉnh; Trưởng Phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Dân tộc cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Nội vụ
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 22
Tổng: 53.708.317