Legislation code 02/2019/QĐ-UBND
Issuing date 17/01/2019
Published time 27/01/2019
Signer Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó của các đơn vị thuộc Sở Tài chính; Trưởng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Nội vụ
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 53.724.798