Legislation code 06/2019/QĐ-UBND
Issuing date 11/03/2019
Published time 21/03/2019
Signer Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Subject Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Nội vụ
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 21
Tổng: 53.382.739