Legislation code 41/2018/QĐ-UBND
Issuing date 28/12/2018
Published time 08/01/2019
Signer Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2018-2020
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Phí - Lệ phí
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 53.679.999