Legislation code 12/2019/QĐ-UBND
Issuing date 12/04/2019
Published time 22/04/2019
Signer Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Subject Quy chế quản lý Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Tài nguyên và Môi trường
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 21
Tổng: 53.440.233