Legislation code 11/2019/QĐ-UBND
Issuing date 25/03/2019
Published time 06/04/2019
Signer Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Subject Quy định mức tỷ lệ chi phí chung trong dự toán dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Phí - Lệ phí
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 19
Tổng: 53.724.261