Legislation code 10/2019/QĐ-UBND
Issuing date 22/03/2019
Published time 03/04/2019
Signer Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quy chế Quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Công nghệ thông tin
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 53.441.575