Legislation code 04/2019/QĐ-UBND
Issuing date 23/01/2019
Published time 03/02/2019
Signer Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thông Một cửa điện tử tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Công nghệ thông tin
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 19
Tổng: 53.442.052