Legislation code 14/2019/QĐ-UBND
Issuing date 27/05/2019
Published time 07/07/2019
Signer Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quy định Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Công nghệ thông tin
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 53.440.478