Legislation code 15/2019/QĐ-UBND
Issuing date 07/06/2019
Published time 17/06/2019
Signer Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Subject Quy định về hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 21
Tổng: 53.387.334