Legislation code 16/2019/QĐ-UBND
Issuing date 13/06/2019
Published time 23/06/2019
Signer Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Thông tin và Truyền thông
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 21
Tổng: 53.740.135