Legislation code 17/2019/QĐ-UBND
Issuing date 26/06/2019
Published time 06/07/2019
Signer Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Bãi bỏ một phần Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Văn hóa, Thể thao và Du lịch
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 53.397.730