Legislation code 18/2019/QĐ-UBND
Issuing date 27/06/2019
Published time 10/07/2019
Signer Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quyết đinh về việc ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Lĩnh vực khác
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 53.738.420