Legislation code 19/2019/QĐ-UBND
Issuing date 04/07/2019
Published time 15/07/2019
Signer Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Lâm nghiệp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Nội vụ
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 53.397.956