Legislation code 20/2019/QĐ-UBND
Issuing date 08/07/2019
Published time 20/07/2019
Signer Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quy định tỷ lệ phần trăm (%) để xác định đơn giá thuê đất; đơn giá thuê đất có mặt nước; đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Phí - Lệ phí
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 27
Tổng: 53.734.588