Legislation code 22/2019/QĐ-UBND
Issuing date 05/08/2019
Published time 26/08/2019
Signer Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quyết định ban hành Quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất; diện tích đát tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Đất đai
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 22
Tổng: 53.398.080