Legislation code 23/2019/QĐ-UBND
Issuing date 06/08/2019
Published time 26/08/2019
Signer Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quyết định ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Tài nguyên và Môi trường
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 53.715.441