Legislation code 25/2019/QĐ-UBND
Issuing date 21/08/2019
Published time 05/09/2019
Signer Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Nội vụ
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 21
Tổng: 53.694.762