Legislation code 26/2019/QĐ-UBND
Issuing date 17/09/2019
Published time 20/09/2019
Signer Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Subject Quyết định ban hành Quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Tài nguyên và Môi trường
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 29
Tổng: 53.697.325