Legislation code 01/2020/QĐ-UBND
Issuing date 14/01/2020
Published time 24/01/2020
Signer Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quy chế phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu tài sản công vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công và sử dụng thông tin lưu giữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Thông tin và Truyền thông
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 21
Tổng: 54.657.423