Legislation code 04/2020/QĐ-UBND
Issuing date 18/03/2020
Published time 01/04/2020
Signer Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học, nghệ thuật tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Thi đua, khen thưởng
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 26
Tổng: 54.628.518