Legislation code 07/2020/QĐ-UBND
Issuing date 04/05/2020
Published time 18/05/2020
Signer Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Giáo dục và Đào tạo
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 54.574.196