Legislation code 06/2020/QĐ-UBND
Issuing date 10/04/2020
Published time 20/04/2020
Signer Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quy chế về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm chủ rừng, các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm quản lý rừng, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Lĩnh vực khác
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 54.657.182