Legislation code 05/2020/QĐ-UBND
Issuing date 25/03/2020
Published time 15/04/2020
Signer Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quyết định về việc phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 29
Tổng: 54.573.871