Legislation code 09/2020/QĐ-UBND
Issuing date 11/05/2020
Published time 22/05/2020
Signer Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Lĩnh vực khác
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 24
Tổng: 54.657.611