Legislation code 10/2020/QĐ-UBND
Issuing date 11/05/2020
Published time 22/05/2020
Signer Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hướng dẫn thực hiện chính sách thu hút, đãi ngộ đối với bác sĩ, dược sĩ đại học và sau đại học công tác tại các cơ quan, đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông
Agencies level Cấp tỉnh
Categories Y tế - sức khỏe
File attach
Other legislation

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 26
Tổng: 54.573.609